กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย
 
กิจกรรมทางเพศเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ให้ความสุขในการดำรงชีวิต ทั้งยังสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ดังนั้นปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่แข็งตัว หรือการแข็งตัวไม่เต็มที่ของอวัยวะเพศชาย (Erectile Dysfunction) จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่เพศชายกว่า 50 % ทั่วโลกประสบอยู่ การทำความเข้าใจในกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย จะเป็นประโยชน์ในการบำบัด,ฟื้นฟู, รักษาอาการไม่แข็งตัวหรือการแข็งตัวไม่เต็มที่ของอวัยวะเพศชาย

การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายสามารถเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ

1. Psycologinic Erection เป็นการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย เนื่องจากสิ่งเร้าที่เกิดจากการมองเห็น, ได้ยิน, ดมกลิ่น, การสัมผัส เมื่อได้รับสิ่งเร้าดังกล่าวทำให้สมองในส่วนไฮโปเธลามัส (Hypothalamus) จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (Sacral Erection Center) ทำให้เกิดการผลิตสารไนตริกอ็อกไซด์ (Nitric Oxide) และวาโซแอกทีฟโพลีเพ็พไทด์ (Vasoactive Polypeptide) เพื่อส่งตามต่อมไร้ท่อNA,NCไปที่อัณฑะทำให้เกิดการปล่อยสาร Cyclic Guanidine monophosphate (Cyclic GMP) เพื่อทำให้กล้ามเนื้อเรียบในส่วนของ Corpora Cavernosa และ Corpus Spongiosum ที่อยู่ในองคชาติเกิดการคลายตัวทำให้เลือดส่งผ่านเข้าไปในกล้ามเนื้อนั้น ในขณะที่กล้ามเนื้อ Tunica Albuginea จะหดตัวและป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกจากองตชาติ ดังนั้นจึงทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย
 
     
 
2. Reflexoginic Erection เป็นการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย เนื่องจากปลุกเร้าหรือสัมผัสโดยตรงที่ องคชาติ ประสาทสัมผัสที่บริเวณองคชาติจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (Sacral Erection Center) ทำให้เกิดวงจรการทำงานเหมือนข้อที่ 1 ทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

3. Nocturnal Erection เป็นการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในขณะนอนหลับประมาณ 4-6 ครั้งในหนึ่งคืน ซึ่งยังไม่สามารถอธิบายสาเหตุและกลไกการเกิดขึ้นได้ แต่มีการคาดการณ์ว่าเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ร่างกายเพิ่มอ็อกซิเจนให้กับกล้ามเนื้อในองคชาติ

 
 
Normal Sexual Function

Arteries (top) and veins (bottom)
penetrate the long, filled cavities running the length of the penis—the corpora cavernosa and the corpus spongiosum. Erection occurs when relaxed muscles allow the corpora cavernosa to fill with excess blood fed by the arteries, while drainage of blood through the veins is blocked.
 
   

ปัญหาการไม่แข็งตัวหรือการแข็งตัวไม่เต็มที่ของอวัยวะเพศชาย (Erectile Dysfunction)

นิยามของ Erectile Dysfunction คือ สมรรถภาพของร่างกายที่ไม่สามารถทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวหรือแข็งตัวนาน พอที่จะมีกิจกรรมทางเพศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถเกิดได้กับชายตั้งแต่วัยหนุ่มไปจนผู้สูงอายุ ปํญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ ระบบควบคุมและต่อมไร้ท่อบกพร่อง หรือ ระบบกล้ามเนื้อและหลอดเลือดที่องคชาติบกพร่อง ซี่งมีสาตุมากมายที่ทำให้เกิดกรณีดังกล่าวเช่น

1. ความเสียหายของเส้นประสาทและหลอดเลือดเนื่องจากการผ่าตัดหรืออุบัติเหต
ุ2. ความเสื่อมของไตและตับ เนื่องจาก สภาพร่างกาย, อายุ, ผลข้างคึยงจากยา, โรคเบาหวาน, โรคความดัน
3. ความเสียหายที่กล้ามเนื้อในองคชาติ
4. ความเสียหายที่สมองและกระดูกสันหลัง

   Copyright @ 2008 P.M.A.V.Marketing Co.,Ltd.